Doradca Biznesowy Helena Jurczak
Szybki Kontakt

ZUS, płace, kadry

Nasza oferta jest skierowana do każdego kto zatrudnia pracowników niezależnie od ich ilości. Zatrudnienie pracowników w przedsiębiorstwie wiąże się z szeregiem obowiązków nałożonych na pracodawców przez różne gałęzie prawa. Spełnienie ich wszystkich wymaga specjalistycznej wiedzy i dużego nakładu pracy. Przejmując te obowiązki gwarantujemy z naszej strony fachową i aktualną wiedzę w zakresie prawa pracy. Przedsiębiorcy natomiast dajemy możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności. Zakres naszych usług obejmuje:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników,
 • przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych,
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • raporty płacowe dla zarządu,
 • obliczanie czasu pracy kierowców,
 • prowadzenie obowiązkowych akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • organizacja badań lekarskich,
 • organizacja szkoleń BHP.