Księgowość

sprawdzanie statystykŚwiadczymy usługi w zakresie prowadzenia księgowości prowadzonej w formie:

Ryczałtu

 • wprowadzanie dokumentacji księgowej do ewidencji w oparciu o przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
 • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych wymaganych przepisami prawa: ewidencja środków trwałych, ewidencję podatku VAT, ewidencje przychodów;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych lub wyliczenie zaliczek: VAT-7, oraz wszelkich innych wymaganych prawem deklaracji;
 • przygotowanie rocznego obowiązkowego zeznania rocznego wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi;

Książki przychodów i rozchodów

 • wprowadzanie dokumentacji księgowej w oparciu o przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
 • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych wymaganych przepisami prawa: ewidencja środków trwałych, ewidencję podatku VAT, ewidencję wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych lub wyliczenie zaliczek: VAT-7, oraz wszelkich innych wymaganych prawem deklaracji;
 • przygotowanie rocznego obowiązkowego zeznania rocznego wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi;

Księgi Handlowej

 • wprowadzanie dokumentacji księgowej w oparciu o przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych wymaganych przepisami prawa: ewidencja środków trwałych, ewidencję podatku VAT, ewidencję podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych lub wyliczenie zaliczek: CIT-2, VAT-7, CIT-8 oraz wszelkich innych wymaganych prawem deklaracji;
 • sporządzanie wcześniej zdefiniowanych i uzgodnionych z Klientem zestawień i raportów.
 • przygotowanie rocznego obowiązkowego bilansu wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi;
 • wprowadzanie wyciągów bankowych do systemu księgowego umożliwiającą bieżącą analizę rozrachunków;

Niezależnie od formy prowadzonej księgowości zapewniamy:

 • sporządzanie wcześniej zdefiniowanych i uzgodnionych z Klientem zestawień i przygotowanie rocznego obowiązkowego zeznania rocznego wraz z wszelkimi dokumentami towarzyszącymi;
 • sporządzanie dokumentów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski;
 • sporządzanie dokumentów finansowych wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej dla potrzeb banku;
 • reprezentowanie interesów Klienta przed Urzędem Skarbowym, GUS, ZUS itp.;
 • odbiór dokumentacji księgowej z siedziby firmy Klienta;