Doradca Biznesowy Helena Jurczak
Szybki Kontakt

Zakładanie firm

Gdy już wiemy, co ma być przedmiotem naszej działalności, mamy zebrane środki na start i określiliśmy, kto będzie odbiorcą naszych towarów lub/i usług, możemy przystąpić do procedury rejestrującej. Zanim jednak udamy się do organu rejestrującego, musimy najpierw wybrać formę działalności oraz wyplenić odpowiednie wnioski rejestracyjne. W tym zakresie oferujemy Państwo pomoc polegającą na:

  • porady w zakresie zakładania firmy
  • wybór formy prawnej
  • wybór formy opodatkowania
  • wypełnianie dokumentów niezbędnych do założenia firmy
  • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON
  • zgłoszenie rejestracyjne NIP-1
  • zgłoszenie rejestracyjne VAT-R