Doradca Biznesowy Helena Jurczak
Szybki Kontakt

Fundusze unijne

Szanowni Państwo

Naszym celem jest umożliwienie przedsiębiorcom pełnego wykorzystania wciąż pojawiających się nowych możliwości w zakresie ich rozwoju, a jednocześnie pomoc w przezwyciężaniu pojawiających się problemów. W ramach szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego oferujemy kompleksowe usługi dotyczące:

Kompleksowe wypełnianie wniosku aplikacyjnego

  • napisanie wniosku,
  • napisanie biznesplanu,
  • księgowość (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow, wskaźniki oraz prognozowanie)
  • obsługa biurowa (drukowanie wniosków wraz z załącznikami oraz ich bindowanie, wydruk wersji roboczych)

Obsługa wniosku po uzyskaniu dotacji

  • raportowanie
  • sprawozdawczość
  • rozliczanie
  • pisanie wniosków o refundację poniesionych kosztów

Usługi doradcze

  • opiniowanie wniosku i biznesplanu
  • doradztwo